Dr Zbigniew Kaczmarek zainicjował w 1989 roku utworzenie opieki paliatywno-hospicyjnej we Włocławku, powołując nieformalną grupę hospicyjną, w której znalazł się on sam oraz kilka pielęgniarek i wolontariuszy.

Prawie trzy lata później dr Kaczmarek utworzył Program Rozwoju Opieki Paliatywnej, w którym nakreślił kierunki rozwoju opieki we Włocławku. Wraz z grupą inicjatywną uzyskał poparcie dla Programu, by w roku następnym otworzyć Oddział Opieki Paliatywnej Poradnię Walki z Bólem przy ówczesnym Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku i zostać jego pierwszym Ordynatorem.

W kwietniu 1994 roku otrzymał z rąk prof. Jacka Żochowskiego nagrodę Ministra Zdrowa za zorganizowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej w województwie włocławskim. Był to wtedy trzeci oddział opieki paliatywnej w strukturach publicznej służby zdrowia w Polsce. 

W 1995 roku powołał Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku, by dwa lata później w jego ramach utworzyć Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Opieki Domowej. Funkcje Prezesa Stowarzyszenia PTOP Oddział we Włocławku oraz Dyrektora i Kierownika Medycznego NZOZ Zespołu Opieki Domowej pełnił do końca życia.  

W 1999 roku wraz z prof. Jackiem Łuczakiem opracował pierwsze standardy opieki paliatywnej. Był członkiem Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministrze Zdrowia oraz przyczynił się do kontraktowania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 2000 roku był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Profesora Jacka Łuczaka. Funkcję tę sprawował przez 8 lat.

Zmarł 21 stycznia 2021 r.

Historia opieki paliatywnej we Włocławku