Hospicjum Domowe dla dzieci i dorosłych

Będąc Pacjentem Hospicjum Domowego zostaniesz objęty:

opieką zdrowotną udzielaną przez lekarza oraz pielęgniarkę

leczeniem bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia

leczeniem innych objawów somatycznych

opieką psychologiczną

rehabilitacją

działaniami zapobiegającymi powikłaniom

badaniami zleconymi przez lekarza Hospicjum Domowego

ordynacją leków

możliwością nieodpłatnego wypożyczenia wyrobów medycznych, o których mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i będących w posiadaniu Hospicjum Domowego

Sprawdź, jakie są niezbędne formalności:


Świadczenia opieki hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe Pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.  Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia. Ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, a także łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

Leczeniem w Hospicjum Domowym dla dzieci objęci są Pacjenci do 18 roku życia, chorujący na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby,  których wykaz został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE DZIECI DO LECZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM

HOSPICJUM DOMOWE DLA DOROSŁYCH

Leczeniem w Hospicjum Domowym dla dorosłych objęci są pełnoletni Pacjenci, chorujący na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby nowotworowe.

DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

 1. dokumenty medyczne Pacjenta – wypis ze szpitala, wyniki badań obrazowych (CT, MRI, USG, RTG), wyniki badań laboratoryjnych;
 2. dokument tożsamości Pacjenta (dotyczy Pacjentów pełnoletnich);
 3. lista aktualnie przyjmowanych leków;
 4. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Pacjenta (lub rodzica/opiekuna Pacjenta niepełnoletniego):
  • legitymacja emeryta/rencisty;
  • lub formularz RMA z zakładu pracy (dotyczy ubezpieczonych przy współmałżonku);
  • lub decyzja z MOPR/GOPR o przyznanych świadczeniach i podleganiu ubezpieczeniom z tego tytułu;
  • lub decyzja z PUP o statusie osoby bezrobotnej;
  • lub decyzja o zasiłku rehabilitacyjnym;
  • lub numer NIP i pełna nazwa zakładu pracy (dotyczy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim L4);
  • lub inny, niewymieniony dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniom powszechnym.
REJESTRACJA PACJENTÓW

Rejestracja Pacjentów, którzy zgłaszają się do Hospicjum Domowego
po raz pierwszy odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 8:00.

W Hospicjum Domowym nie obowiązuje kolejka oczekujących.

 

54 412 22 71

 

NZOZ Zespół Opieki Domowej
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Oddział we Włocławku

ul. Wolność 44
87 – 800 Włocławek

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
godz. 7:30 – 15:00