Poradnia Medycyny Paliatywnej

Będąc Pacjentem Poradni Medycyny Paliatywnej możesz liczyć na:

porady i konsultacje lekarskie

porady psychologa

świadczenia pielęgniarskie

Porady udzielane Pacjentom obejmują:

badanie podmiotowe oraz przedmiotowe

zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych

ordynację leków, w tym leków przeciwbólowych

kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych

zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych

wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia

Sprawdź, jakie są niezbędne formalności:

Zapewniamy Pacjentom całościową opiekę i leczenie objawowe, ukierunkowane na poprawę jakości życia, którego celem jest zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, a także łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

W Poradni Medycyny Paliatywnej, w warunkach ambulatoryjnych, realizujemy świadczenia dla Pacjentów chorujących na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, o których mowa w załączniku do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 

JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE DO LECZENIA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

 1. dokumenty medyczne Pacjenta – wypis ze szpitala, wyniki badań obrazowych (CT, MRI, USG, RTG), wyniki badań laboratoryjnych;
 2. dokument tożsamości Pacjenta (dotyczy Pacjentów pełnoletnich);
 3. lista przyjmowanych leków;
 4. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Pacjenta (lub rodzica/opiekuna Pacjenta niepełnoletniego):
  • legitymacja emeryta/rencisty;
  • lub formularz RMA z zakładu pracy (dotyczy ubezpieczonych przy współmałżonku);
  • lub decyzja z MOPR/GOPR o przyznanych świadczeniach i podleganiu ubezpieczeniom z tego tytułu;
  • lub decyzja z PUP o statusie osoby bezrobotnej;
  • lub decyzja o zasiłku rehabilitacyjnym;
  • lub numer NIP i pełna nazwa zakładu pracy (dotyczy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim L4);
  • lub inny, niewymieniony dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniom powszechnym.
REJESTRACJA PACJENTÓW

Rejestracja Pacjentów, którzy zgłaszają się do Poradni Medycyny Paliatywnej
po raz pierwszy odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 8:00.

W Poradni Medycyny Paliatywnej nie obowiązuje kolejka oczekujących.

 

54 412 22 71

 

NZOZ Zespół Opieki Domowej
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Oddział we Włocławku

ul. Wolność 44
87 – 800 Włocławek

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
godz. 7:30 – 15:00