Stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku powstało z inicjatywy i zaangażowania dr. Zbigniewa Kaczmarka.

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

  • pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin;
  • promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form tej opieki;
  • kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej;
  • prowadzenie badań naukowych;
  • pomoc w uruchamianiu i wyposażaniu oddziałów klinicznych opieki paliatywnej na terenie województwa;
  • popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły;
  • współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy.
WŁADZE STOWARZYSZENIA


lek. med. Ewa Kaczmarek

Prezes
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

Oddział we Włocławku

im. dr. Zbigniewa Kaczmarka

KONTAKT

54 412 22 71

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Oddział we Włocławku

ul. Wolność 44
87 – 800 Włocławek

 

sekretariat@ptop.wloclawek.pl