“Święta jak namalowane…”
Plebiscyt internetowy

 

6 – 10 grudnia 2021 r.

Plebiscyt internetowy
=> Przejdź do głosowania <=

 

11 grudnia 2021 r.

12:00 Ogłoszenie wyników
16:00 Gala wręczenia nagród
Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego
we Włocławku

 

18 grudnia 2021 r.

Koncert finałowy w REJS na Przystani

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aby zgłosić pracę plastyczną w Konkursie “Święta jak namalowane…” należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz dostarczyć wraz z pracą plastyczną Organizatorowi przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń.

 

 

KATEGORIA PLASTYCZNA

Tematem Konkursu jest dowolne nawiązanie do Świąt Bożego Narodzenia oraz towarzyszącej im atmosfery. Może być rysunkowym, malarskim odzwierciedleniem marzeń oraz pragnień Uczestnika Konkursu, które odnoszą się do bożonarodzeniowego nastroju, jak również może być projektem ciekawej i oryginalnej kartki świątecznej, a także może swobodnie nawiązywać do tematyki żeglarskiej.

 

Prace plastyczne powinny być:

 • wykonane dowolną techniką malarską i/lub rysunkową, z wyłączeniem technik audiowizualnych oraz grafiki komputerowej, przy wykorzystaniu np. kredek różnego typu, flamastrów, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla itp. i bez użycia gotowych elementów dekoracyjnych (np. wstążek, naklejek, włóczek itp.);
 • wykonane na kartce papieru lub płótnie, w formacie A5 (148 mm x 210 mm), w orientacji pionowej lub poziomej i niebędące pracą przestrzenną;
 • w dowolnej formie artystycznej np. rysunku, obrazu, komiksu, kartki świątecznej.
MIEJSCE i TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Prace konkursowe można dostarczyć:

 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres Organizatora:


  konkurs@ptop.wloclawek.pl

  w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 r. godz. 23:59


  Pamiętaj że zgłoszenie polega na:

  • przekazaniu Organizatorowi cyfrowego odwzorowania pracy (skanu) w rozdzielczości minimum 300 dpi, formacie pliku z rozszerzeniem „.jpg” lub „.png”, pozwalającego na publikację i rzetelną ocenę Pracy plastycznej w Plebiscycie;
  • przekazaniu skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami;
  • dostarczeniu Organizatorowi oryginałów pracy plastycznej oraz wypełnionego i podpisanego Formularza wraz z załącznikami najpóźniej do 6 grudnia 2021 r. do siedziby Organizatora.

 • przekazując zgłoszenie Przedstawicielowi Organizatora – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej lub oddelegowanemu przez kierownika placówki oświatowej pracownikowi Szkoły, do której uczęszcza Uczestnik i w terminie określonym przez Przedstawiciela Organizatora.

  Należy złożyć oryginał pracy plastycznej oraz uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

 • osobiście bezpośrednio do siedziby Organizatora:

  Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
  Oddział we Włocławku
  ul. Wolność 44
  87-800 Włocławek
  do 3 grudnia 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00

  Należy złożyć oryginał pracy plastycznej oraz uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

 • pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres Organizatora:

  Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
  Oddział we Włocławku
  ul. Wolność 44
  87-800 Włocławek
  do 3 grudnia 2021 r. – liczy się data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora

  Należy przesłać oryginał pracy plastycznej oraz uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
KATEGORIA WIEKOWA i NAGRODY

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież z klas I – VIII włocławskich Szkół Podstawowych, podzieleni według następujących kategorii wiekowych:

 • klasy I – III;
 • klasy IV – VIII

W Plebiscycie Konkursu zostaną wyłonione po 3 (trzy) najwyżej ocenione Prace plastyczne w ramach każdej z kategorii wiekowych.

Organizator w ramach każdej z kategorii wiekowych przyzna nagrody rzeczowe:

 • I miejsce – nagroda o wartości do 500 zł;
 • II miejsce – nagroda o wartości do 300 zł;
 • III miejsce – nagroda o wartości do 100 zł.

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagród wyróżniających, poza Plebiscytem, według swobodnej oceny Organizatora – za wysoką wartość artystyczną prac.

REGULAMIN i KONTAKT

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “Święta jak namalowane…

 

Informacji w sprawie Konkursu udzielamy:

 • telefonicznie
  tel. 54 412 22 71

   

 • za pośrednictwem poczty e-mail:
  mzasadzinska@ptop.wloclawek.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aby zgłosić pracę plastyczną w Konkursie “Święta jak namalowane…” należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz dostarczyć wraz z pracą plastyczną Organizatorowi przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń.

 

 

KATEGORIA PLASTYCZNA

Tematem Konkursu jest dowolne nawiązanie do Świąt Bożego Narodzenia oraz towarzyszącej im atmosfery. Może być rysunkowym, malarskim odzwierciedleniem marzeń oraz pragnień Uczestnika Konkursu, które odnoszą się do bożonarodzeniowego nastroju, jak również może być projektem ciekawej i oryginalnej kartki świątecznej, a także może swobodnie nawiązywać do tematyki żeglarskiej.

 

Prace plastyczne powinny być:

 • wykonane dowolną techniką malarską i/lub rysunkową, z wyłączeniem technik audiowizualnych oraz grafiki komputerowej, przy wykorzystaniu np. kredek różnego typu, flamastrów, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla itp. i bez użycia gotowych elementów dekoracyjnych (np. wstążek, naklejek, włóczek itp.);
 • wykonane na kartce papieru lub płótnie, w formacie A5 (148 mm x 210 mm), w orientacji pionowej lub poziomej i niebędące pracą przestrzenną;
 • w dowolnej formie artystycznej np. rysunku, obrazu, komiksu, kartki świątecznej.
MIEJSCE i TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Prace konkursowe można dostarczyć:

 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres Organizatora:


  konkurs@ptop.wloclawek.pl

  w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 r. godz. 23:59


  Pamiętaj że zgłoszenie polega na:

  • przekazaniu Organizatorowi cyfrowego odwzorowania pracy (skanu) w rozdzielczości minimum 300 dpi, formacie pliku z rozszerzeniem „.jpg” lub „.png”, pozwalającego na publikację i rzetelną ocenę Pracy plastycznej w Plebiscycie;
  • przekazaniu skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami;
  • dostarczeniu Organizatorowi oryginałów pracy plastycznej oraz wypełnionego i podpisanego Formularza wraz z załącznikami najpóźniej do 6 grudnia 2021 r. do siedziby Organizatora.

 • przekazując zgłoszenie Przedstawicielowi Organizatora – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej lub oddelegowanemu przez kierownika placówki oświatowej pracownikowi Szkoły, do której uczęszcza Uczestnik i w terminie określonym przez Przedstawiciela Organizatora.

  Należy złożyć oryginał pracy plastycznej oraz uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

 • osobiście bezpośrednio do siedziby Organizatora:

  Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
  Oddział we Włocławku
  ul. Wolność 44
  87-800 Włocławek
  do 3 grudnia 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00

  Należy złożyć oryginał pracy plastycznej oraz uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

 • pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres Organizatora:

  Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
  Oddział we Włocławku
  ul. Wolność 44
  87-800 Włocławek
  do 3 grudnia 2021 r. – liczy się data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora

  Należy przesłać oryginał pracy plastycznej oraz uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
KATEGORIA WIEKOWA i NAGRODY

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież z klas I – VIII włocławskich Szkół Podstawowych, podzieleni według następujących kategorii wiekowych:

 • klasy I – III;
 • klasy IV – VIII

W Plebiscycie Konkursu zostaną wyłonione po 3 (trzy) najwyżej ocenione Prace plastyczne w ramach każdej z kategorii wiekowych.

Organizator w ramach każdej z kategorii wiekowych przyzna nagrody rzeczowe:

 • I miejsce – nagroda o wartości do 500 zł;
 • II miejsce – nagroda o wartości do 300 zł;
 • III miejsce – nagroda o wartości do 100 zł.

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagród wyróżniających, poza Plebiscytem, według swobodnej oceny Organizatora – za wysoką wartość artystyczną prac.

REGULAMIN i KONTAKT

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “Święta jak namalowane…

 

Informacji w sprawie Konkursu udzielamy:

 • telefonicznie
  tel. 54 412 22 71

   

 • za pośrednictwem poczty e-mail:
  mzasadzinska@ptop.wloclawek.pl